پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
تئوری توجیه شکست ها  یکی دیگر از عوامل وابستگی به مواد، مدل توجیه شکست ها است. طبق این مدل که اعتیاد در خانواده های متوسط که علاقمند به تربیت فرزندان متخصص و درس خوان هستند، دیده می‌شو