پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
اقدام علی رغم هیجان ترس و اضطراب در مقابله با مشکلات زندگی معنای کاربردی شجاعت  مقابله با ظلم، بی عدالتی و توهین بدون توجه به ترس و اضطراب اندکی که وجود دارد و تاکید بر اعتماد به نفس.