پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
گاهی به رابطه جنسی تن می‌دهیم، نه بدان سبب که بدین کار مشتاقیم بلکه بدین علت که به آغوش گرم و پر مهر نیاز داریم. زنانی که خود از تماس جنسی لذت نمی برند و تنها تسلیم خواست مردم می‌شوند، دچار اشتباه هستند زیرا این رویه و این