پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
کودکان گاهی اوقات ممکن است رفتار های خاصی از خود نشان دهند، و صرفا با یک تنبیه لفظی این رفتار خود را کنار نگذارند
یکی از باور های اشتباهی که والدین درباره تربیت فرزندان خود دارند این است که کتک زدن و تنبیه فیزیکی کودکان می تواند باعث تربیت آنها شود
یکی از باور های اشتباهی که والدین درباره تربیت فرزندان خود دارند این است که کتک زدن و تنبیه فیزیکی کودکان می تواند باعث تربیت آنها شود