پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
ترس از ایجاد معنای اشتباه  ممکن است از اینکه معنای اشتباه ایجاد کنید، بترسید. اگر معنا چیزی است که باید برای خود بسازید نه اینکه قرار باشد آن را کسب کنید یا بیابید، پس مسئولیتی بسیار سنگین دارید! همه ما افرادی را می‌شناسیم