پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
بسیاری از افرادی که شروع به استعمال دخانیات می کنند این کار را از نوجوانی آغار کرده اند
اعتیاد و مصرف مواد مخدر، چه از نوع پزشکی آن و چه از نوع خیابانی آن، امروزه تبدیل به یکی از مشکلات رو به رشد جوامع سر تا سر دنیا شده است.
اعتیاد یک بیماری و اختلال روانی پیچیده است که اکثر موارد به شکل مزمن بوده و بر عملکرد مغز و بدن و کل زندگی و روابط فرد تاثیر بسیار منفی می گذارد.
حدود یک چهارم مصرف کنندگان الکل پس از مدتی به آن معتاد خواهند شد
اعتیاد یعنی رفتاری که بیش از حد تکرار می شود و فرد مبتلا اراده کافی برای متوقف کردن آن رفتار ندارد
در ارتباط با کساني که مقدار مصرف شان بسیار است، پس از ترک با افسردگی، بی خوابی و اضطراب مواجه می شوند از جمله عوارض متداول ترک، ارتعاش بدن است.
از مهمترین عارضه ی مصرف پان پراگ، وابستگی و اعتیاد به این ماده است.
 به طور کلی، اغلب کسانی که در خانواده های معتاد رشد و پرورش می‌یابند، تکرار مصرف مواد توسط اعضای خانواده برای آنها عادی شده و