پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
ترک کردن مصرف الکل سخت ترین بخش این مشکل نیست
حدود یک چهارم مصرف کنندگان الکل پس از مدتی به آن معتاد خواهند شد
طبق دیدگاه پزشکی، شخصی که به طور به صورت افراطی، غیر قابل کنترل، مزمن و در حد عادت و وابستگی، مشروبات الکلی بنوشد، مبتلا به اختلال الکلیسم است و به شخص مبتلا به الکلیسم، الکلی گفته می‌شود
الکل بسیاری از مردم، بی آنکه بدانند، از الکل به عنوان دارو استفاده می‌کنند. گاه برای زیاد کردن اشتها و گاه به عنوان محرک جنسی و از نظر اخیر شاید الکل مشهورترین داروها باشد.