پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
تفاوت‌های روان شناختی زنان و مردان ▪ میزان اعتماد به نفس زنان با احساس اطمینان آنان از دوست داشت شدن رابطه مستقیمی دارد در حالی که مردان، زمانی از اعتماد به نفس کافی برخوردارند که بتوانند درخواست های همسران خود را برآورده