پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
مردان بر اساس ساختار مغزی و نوع وظیفه‌ای که در طول تاریخ آفرینش برعهده آنهاست کار و موفقیت های اجتماعی خود را در راس همه امور قرار می دهنداما زنان، ایده آل ترین شرایط زندگی برای آنها زمانی بود که مرد مورد علاقه شان تنها به