پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
دانستن این تفاوت ها می تواند به ما کمک کند تا جنس مخالف خود را بیشتر شناخته و بهتر از قبل او را درک کنیم.
اگر تفاوتهای روانشناختی مرد و زن را ندانید ممکن است انتظارات نابجایی از جنس مخالف داشته باشید