پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
دانستن این تفاوت ها می تواند به ما کمک کند تا جنس مخالف خود را بیشتر شناخته و بهتر از قبل او را درک کنیم.
اگر تفاوتهای روانشناختی مرد و زن را ندانید ممکن است انتظارات نابجایی از جنس مخالف داشته باشید
یکی از مهم ترین مسائل زناشویی در میان زوجین این است که طرفین شناخت کافی از نیاز ها و تفاوت های یکدیگر داشته باشند.
اسکن های مغزی اطلاعات بیشتری درباره اینکه زنان و مردان چطور امور مختلف را متفاوت از یکدیگر انجام می دهند در اختیار ما قرار می دهد
مقاومت این پرده گاه چنان شدید است که در اولین نزدیکی پاره نمی شود
درنتیجه مطالعات مختلفی که صورت گرفته حدود100تفاوت بین ساختمان و عملکرد مغز در خانمها و اقایان وجود دارد.