پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
تمرین توجه بر شیء (خوردن کشمش) حالا من به هر کدام از شما کشمش هایی را میدهم. آنچه را که مایلم شما انجام دهید این است که روی یکی از آنها تمرکز کنید و صرفاً تصور کنید که قبلا چیزی شبیه آن ندیده اید، تصور کنید که آن کشمش ها ا