پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
یکی از باور های اشتباهی که والدین درباره تربیت فرزندان خود دارند این است که کتک زدن و تنبیه فیزیکی کودکان می تواند باعث تربیت آنها شود