پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
این امر که زوج ها مدام شروع به دعوا کردن و آشتی کردن بکنند امر غیر عادی ای نیست ، تا اینکه یک روز آنها برای همیشه از هم جدا میشوند .
ابتلا یکی از زوجین به بیماریهای جسمی یا روانی و مهاجرت و بحران میانسالی و سندرم پیش از قاعدگی نیز میتوانند باعث طلاق گردند.