پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
جنبه های مهم کمال خواهی کمال خواهی سه جنبه اصلی دارد: ۱. معیارهای دشوار و سرزنش خود ۲. تلاش شدید برای رسیدن به معیارهای دشوار با وجود پیامدهای منفی ۳. تعیین ارزش خود بر اساس معیارهای بالا