پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
حالات هیپرسکسوالیسم حالات هیپرسکسوآلیسم به مواردی اطلاق می‌شود که در آنها تظاهرات و رفتارهای جنسی، خیلی زیادتر چشمگیرتر از حالت عادی است که در عین حال با کفایتی جنسی یا تشدید توانایی جنسی در کار نیست و آن را نمی‌توان در قط