پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
بسیاری از مشکلاتی که به وجود می آید بدلیل این است که ما یا نمی دانیم، یا نمی خواهیم باور کنیم که سالم و پرنشاط نگهداشتن یک زندگی و رابطه عاشقانه بین ما و همسرمان نیازمند چه چیزهایی است.
خشونت خانگی جنبه ای از رابطه زن / مرد است که نیاز به توجه ویژه دارد.
حمایت های بی اندازه و بی جای والدین نسبت به فرزندان شان پس از ازدواج و شروع زندگی زناشویی از دیگر دلایلی است که در «ما» شدن یک زوج مداخله می کنند.
خانواده در کل دنیا خصوصاً در کشور ما مهمترین نهادی است که افراد در آن رشد می کنند و در صورت لزوم به آن پناه میبرند.