پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
خواب NREM با آگاهی از سیستم های فعال کننده ی درگیر در بیداری در اوایل سده ی گذشته، فرض بر این بود که خواب ممکن است ناشی از عدم فعالیت مسیرهای پیش‌ برنده ی بیداری پدید آید، به عبارت دیگر، خواب یک حالت نافعال است.