پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
سر درد ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد که برخی از آنها بسیار جزئی و برخی دیگر آنها ممکن است جدی تر باشند.
سر درد ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد که برخی از آنها بسیار جزئی و برخی دیگر آنها ممکن است جدی تر باشند.
پیشینه پژوهشی نشان می دهد که روش رفتاری تنها مدل درمانی است که موثر بودن آن در کودکان اوتیستيک از لحاظ تجربی نشان داده شده است.
شاید کاملترین توضیح از یک رویکرد روان پویشی معاصر برای اختلال وسواسی فکری عملی، رویکرد آدامز باشد که به درمانگران توصیه می‌کند با نمونه‌های عینی از زندگی بیمار کار کنند، نه صورت بندی های کلامی فراگیر.
درمان اختلال شخصیت خودشیفته دشوار است؛ چون اگر قرار است پیشرفتی در کار حاصل شود، بیمار باید از خودشیفتگی خود دست بردارد. روانپزشکانی مثل اتوکرنبرگ و هاینتس کوهوت رویکردهای روانکاوانه را برای اصلاح این بیماران پیشنهاد می‌کن
اصلاح رابطه زناشویی یک شاخه از روان درمانی است که اساس آن تمرکز بر حل مشکلات زناشویی و بهبود رابطه بین همسران است.
با تمرکز بر رفتار همسر، افراد شانس تغییر چیزهایی را که بر آن بیشتر کنترل دارند؛ مانند : رفتار خودشان، از دست می‌دهند.
درمان  یک رویکرد تلفیقی یعنی استفاده همزمان از روان درمانی و دارودرمانی اغلب در درمان مبدل پوشی مفید واقع می‌شود.
درمان  یک رویکرد تلفیقی یعنی استفاده همزمان از روان درمانی و دارودرمانی اغلب در درمان مبدل پوشی مفید واقع می‌شود.