پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
درمان اختلال انگیزشی با پیدایش و معرفی سیلدنافیل، انقلابی در درمان اختلال نعوظی به وجود آمد. سیلدنافیل یک مهارکننده فسفودی استراز است. با تحریک جنسی میزان NO در دیواره بافت های اسفنجی آلت افزایش یافته که باعث افزایشCAMP در