پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
بیش فعالی یک نمونه اختلال عصبی است که میتواند زندگی حال، آینده و روابط و موفقیت های زندگی کودک شما را تحت تاثیر قرار دهد. نشانه ها و علائم بیش فعالی متفاوت هستند و اغلب تشخیص آنها می تواند برای افراد عادی بسیار دشوار باشد.
بیش فعالی باعث میشود که افراد نتوانند پاسخ ها و عملکرد های غیر ارادی خود را کنترل کرده و در نتیجه نتوانند پاسخ مناسبی به آنها بدهند.