پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
همجنس گرایی یعنی گرایش به داشتن رابطه جنسی با جنس موافق. این گرایش می تواند ذهنی یا رفتاری باشد‌
همجنسگرایی  به گرایش و علاقه  جنسی و عاطفی شخصی، به شخصی همجنس می گویند.
هم جنس گرایان مرد و زن با اندوه‌های سردرگمی و حسرتی مواجهند که هر زن و مرد دیگری در زندگی مشترک. هر زوجی باید راهی برای متعادل کردن زمان با هم بودن یا علایق مستقل، انتخاب بچه دار شدن یا نشدن و زمان آن و تصمیم‌گیری در مورد
همجنسگرایی را به دو نوع واقعی و کاذب می‌‌توان تقسیم‌بندی کرد در نوع واقعی فرد واقعاً نمی‌تواند با جنس مخالف رابطه جنسی برقرار کند ولی در نوع کاذب می‌توانست با جنس مخالف رابطه برقرار کند ولی به علل فرهنگی یا اجتماعی فعلاً ت