پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
رفتارهای نادرست والدین و اختلال های نوجوانی متخصصان بالینی به وفور ارتباط بین سبک های مختلف پرورش کودکان و شکل گیری اختلال های کودکی نوجوانی و بزرگسالی را مشخص کرده و بر آن تاکید کرده اند.