پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
تحقیقی جدید توسط محققان روانشناسی دانشگاه ایالت میشیگان نشان میدهد، هنگامی که کودکستانی ها در کنار یکدیگر به سر میبرند، سعی بر تقلید شخصیت یکدیگر میکنند.
روانشناسی مثبت، سعی دارد تا بجای کشف نقاط ضعف افراد و برطرف کردن آنها، نقاط قوت فرد را کشف کرده و آنها را ارتقا ببخشد.
رویکردهای رواندرمانی در سالهای بعد از فروید شروع شده اند. اکنون روان درمانی   انواع مختلفی دارد
روان درمانی نوعی گفتگو بین دو انسان هست که یکی از آنها یک روانشناس حرفه‌ای است و دیگری یک مراجعه کننده است