پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
روانشناسی کار در زبان لاتین، کار به معنای ابزار شکنجه است. کار یعنی فعالیت جسمی یا ذهنی اجباری که اجتماع ایجاب می‌کند یا انسان به خود تحمیل می‌کند تا به هدف تعیین شده برسد. فرق کار با بازی در اجبار بودن آن است.