پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
اختلالات روانپریشی گروهی از بیماری های جدی و شدید هستند که می توانند بر روی مغز و عملکرد آن تاثیر منفی بگذارند.