پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
روان درمانی پویشی همانند روان درمانی تحلیلی است که در آن از روش های گفتار درمانی عمقی، بر اساس تئوری ها و اصول روان کاوی استفاده می شود
روان درمانی نوعی گفتگو بین دو انسان هست که یکی از آنها یک روانشناس حرفه‌ای است و دیگری یک مراجعه کننده است