پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
روان درمانی پویشی همانند روان درمانی تحلیلی است که در آن از روش های گفتار درمانی عمقی، بر اساس تئوری ها و اصول روان کاوی استفاده می شود
روان درمانی نوعی گفتگو بین دو انسان هست که یکی از آنها یک روانشناس حرفه‌ای است و دیگری یک مراجعه کننده است
بازی درمانی را می‌توان به عنوان ارتباطی میان کودک و درمانگر در نظر گرفت
شخصی که این مکانیسم ها را نداشته باشد، در مقابل فشارها و محرومیت های زندگی کاملاً بی دفاع است و قادر به استقامت در مقابل مسائل عاطفی و اجتماعی نیست.