پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
منظور از مشاوره ازدواج تعیین میزان سازگاری زوجین با همدیگر است. مشاوره ازدواج ، قبل از ازدواج انجام می شود و معلوم میکند که ازدواج دو نفر به صلاح است یا نه.