پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
بر کارهای کودک نظارت داشته باشید  دزدی های کودکانه معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که نظارتی بر اعمال کودک وجود نداشته باشد و او تحت تاثیر هم سن و سالان خود قرار گرفته باشد. راه حل این است که همیشه به اعمال و رفتار کودک توجه کن