پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
سرترالین یک داروی ضد افسردگی از گروه مهارکننده های بازجذب سروتونین است