پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
تاکنون سه نوع از مهارت های حرکتی تشخیص داده شده‌اند که به ترتیب عبارتند از: ۱. اعمال ظریف در مقابل اعمال زمُخت ‏ تفاوت میان اعمال ظریف با اعمال زمُخت بستگی به میزان شرکت عضلات در انجام عمل دارد. برای مثال، هرگاه عضلات بزر
مهارت های حرکتی  انسان در تماس خود با محیط به مقدار زیادی از حواس عضلات خود استفاده می کند و لذا بسیاری از فعالیت های مهم انسانی در رابطه با برخورد با محیط نتیجه هماهنگی میان عضلات و حواس اوست.