پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
دو بیماری خطرناک سرخجه و سیفیلیس در برخی موقعیتها، بیماری مادر می تواند شبه جنین یا جنین را نیز در بر بگیرد. اینکه مادر در کدام مرحله رشد کودک بیمار شود، اهمیت زیادی دارد. اعضا و ساختهای کودک بر اساس برنامه از پیش تعیین شد