پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
افراد دارای شخصیت اسکیزوتایپال، معمولا الگو های رفتاری و فکری غیر عادی از خود نشان می دهند.
اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی، یک اختلال مغزی شدید و جدی است که نحوه ی فکر کردن، عمل کردن، ابراز احساسات، درک واقعیت و نزدیکی و برقراری ارتباط با افراد را مختل می کند