پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
طرحواره بریدگی و طرد افرادی که طرح واره هایشان در این حوزه قرار دارد، نمی توانند دلبستگی‌های ایمن و رضایت بخشی و یا دیگران با دیگران برقرار کنند. چنین افرادی معتقدند که نیاز آنها به ثبات، امنیت، عشق، محبت و تعلق خاطر برآور