پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
طرد شدن مرد مرد با هر پذیرفته نشدن بیشتر می رنجد و غرورش عمیق‌تر جریحه‌دار می‌شود، وقتی تقاضاهایش به طور کلی رد می‌شوند، اعتماد به نفسش را از دست داده و رابطه جنسی را با تردید آغاز می‌کند.