پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
این امر که زوج ها مدام شروع به دعوا کردن و آشتی کردن بکنند امر غیر عادی ای نیست ، تا اینکه یک روز آنها برای همیشه از هم جدا میشوند .
بسیاری از کودکان پس از طلاق والدین خود عملکرد خوبی دارند و مشاوره می تواند به آنان کمک کند فقدان خود را به گونه‌ای درک کنند که به بهبود پذیری آنها کمک کند.
اگر این زوج ها زودتر برای گرفتن کمک مراجعه کنند و با مشکلات به شکل مشترک روبرو شوند بسیاری از آنان می‌توانند از جدایی پیشگیری کنند و رابطه خود را بهبود بخشند
طلاق ازدواج انسانی ترین هنجار اخالقی یک جامعه برای روابط دو جنس زن و مرد است. خانواده پایه اساسی اجتماع و سلول سازنده زندگی است و در وسیع ترین مفهوم کلمه خاستگاه اعضای خویش و پناهگاه آنان است.