پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
عوامل خانوادگی مرتبط با اختلال های سلوک نوجوانان  مشخصات خانواده‌های دارای نوجوانان مبتلا به اختلالهای سلوک پایدار عبارتند از : ۱) ناهماهنگی و ستیزه و دعوا ۲) فقدان عواطف محبت آمیز ۳) سیستم انضباطی نامتجانس، ناکارآمد، و د