پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
ناامنی تقریباً همیشه از بدرفتاری و رهاشدگی بر می خیزد. بیشتر بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در دوران کودکی، بدرفتاریهای جسمی، جنسی یا کلامی را تجربه کرده اند. اگر هم آنها چنین تجربه‌ای نداشته اند، معمولاً با خشم یا خشو
شخصیت  در یک موقعیت معین، ویژگی های فردی هر شخص موجب می شوند تا رفتاری اتفاق افتاد اتخاذ کند که مختص خود اوست. چون ویژگی‌های فردی می‌توانند به صورتهای کاملاً متفاوت و چندگانه جفت و جور شوند، بنابراین، می‌توان انتظار داشت ک