پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
 به طور کلی، اغلب کسانی که در خانواده های معتاد رشد و پرورش می‌یابند، تکرار مصرف مواد توسط اعضای خانواده برای آنها عادی شده و