پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
خلق پایین و افسردگی اگر شما به این نوع از کمال خراهی که مطرح شد مبتلا هستید، احتمالاً گاهی اوقات احساس غمگینی یا ناامیدی کرده اید. تعجب آور نیست، اگر وقت زیادی را به این فکر گذرانده باشید که به معیارهایتان نرسیده اید و این