پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
در اختلال اضطراب اجتماعی، ترس و اضطراب و استرسی که در فرد وجود دارد می تواند باعث شود زندگی فرد بطور کامل با اختلال مواجه شو
اختلال اضطراب اجتماعی که به عنوان فوبیای اجتماعی نیز شناخته می شود، یکی از رایج ترین و معمول ترین اختلالات رفتاری در بین افراد است
اینکه گاهی اوقات احساس نگرانی داشته باشیم امری طبیعی است. اما ترس و نگرانی زیاد شما را از حضور در اجتماع باز می دارد
اختلال ارتباط اجتماع با اختلال اساسی در استفاده اجتماعی از زبان و ارتباطات معلوم می گردد