پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
ناس یکی از کثیف‌ترین و تهوع آورترین موادی است که مورد سوءمصرف قرار می‌گیرد. ناس به عنوان تنباکوی بدون دود به صورت جویدنی مورد استفاده قرار می گیرد.