پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
مرحله عملکرد صوری از ۱۱ تا ۱۵ سالگی مرحله نهایی ساخت فکری کودک از آن رو صوری خوانده شده که موضوع مورد توجه کودک در این زمان می تواند کاملاً نظری باشد؛ یعنی، او می‌تواند در برخورد با محیط مجموعه ای از قوانین یا منطق های صور