پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
بایدها و اصول مسئولیت فردی  بایدها منبع اصلی عصبانیت و رهایی از طلسم در روابط هستند. برای مقابله با بایدها سلاح مهمی وجود دارد که می توانید از آن استفاده کنید. این سلاح، اصل مسئولیت شخصی است که بیان می کند: