پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
زوج درمانی جامع نوعی درمان جسمی، روانی و اجتماعی برای افزایش رضایت از رابطه زناشویی است. در این درمان تلاش میشود با توجه به  زندگی مراجعین علل نارضایتی از رابطه زناشویی کشف و رفع گردند.
مشاوران تحصیلی نقش مهمی درتمام مراحل درسی و شخصی دانش آموزان دارند و به آنها کمک می کنند در شرایط نا مساعد بتوانند مشکلات خود را حل کنند
بسیاری از مراجعه کنندگان ما با واژه ی مشاوره شغلی نا آشنا هستند و می پرسند «مشاوره شغلی دیگر چیست؟»،شما هم ممکن است همین سوال را داشته باشید.
به دلیل فقدان حمایت اجتماعی، پیوندها در روابط مردان و زنان همجنسگرا می‌توانند به واسطه فشارها انزوا، ایجاد فشار روانی و حسادت آسیب ببینند. والدین اغلب احساس گناه می کنند که بخشی از آن به خاطر مطالعات آغازین روان تحلیلگری ا
به دلیل فقدان حمایت اجتماعی، پیوندها در روابط مردان و زنان همجنسگرا می‌توانند به واسطه فشارها انزوا، ایجاد فشار روانی و حسادت آسیب ببینند. والدین اغلب احساس گناه می کنند که بخشی از آن به خاطر مطالعات آغازین روان تحلیلگری ا
به دلیل فقدان حمایت اجتماعی، پیوندها در روابط مردان و زنان همجنسگرا می‌توانند به واسطه فشارها انزوا، ایجاد فشار روانی و حسادت آسیب ببینند. والدین اغلب احساس گناه می کنند که بخشی از آن به خاطر مطالعات آغازین روان تحلیلگری ا