پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
مشاوره پیشگیری از عود در اعتیاد زمانی که اعتیاد فرد عود می‌کند تفاوت زیادی با حالت قبل از درمان مشاهده نمی‌شود. تنها تفاوت این است که بد تر است. در واقع هر عود کمی از عود قبلی بدتر است. و فرد معتاد بیشتر از قبل داشتن تدافع