پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
همی پارزی نوعی اختلال مغزی است که به وسیله بیماری سیفیلیس ایجاد می شود