پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
مشکلات بالینی خاص همجنسگرایی - میزان اقدام به خودکشی در جمعیت جوان Bisexual، Lesbian، Gay بیشتر از سایر گروه های سنی می باشد. - میزان اقدام به خودکشی در خانم‌ها بیشتر از آقایان است. میزان خودکشی موفق در آقایان بیشتر از خان