پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
یش از اینکه مشکلی برطرف شود، یا پیش از اینکه مجبور شویم فرزند خود را از افت تحصیلی نجات دهیم، لازم است که بتوانیم دلایل افت تحصیلی و موفق نشدن دانش آموزان در مدرسه را شناخته و درک کنیم
پیشرفت دانش آموزان بر اساس عملکرد درجه بندی شده در یک سری از کلاس ها پیش بینی می شود.
یکی از معمول ترین مشکلات،مشکلات تحصیلی است که والدین از آن شکایت دارند. دلایل زیادی برای این مشکل وجود دارد.