پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
نوجوانی دوره ای از زندگی است که فرد مستعد اختلال روانی است.
فرزند شما دیگر یک دختر یا پسر بچه نیست.
عصر ارتباطات و پیشرفت در زمینه هایی همچون تکنولوژی، باعث این شده است که نوجوانان امروز، با مشکلاتی رو به رو باشند که هیچکدام از نسل های پیش از آنها تا به حال به آنها رو به رو نشده اند.
اختلال دوقطبی اختلال روانی مشهوری است که در بزرگسالان از راه نوسانات خلقی به وجود می آید
اختلال های رفتاری مختل کننده شامل اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه، اختلال نافرمانی و اختلال سلوک است
پیشرفت های تکنولوژی به این معناست نوجوانان امروز مشکلاتی دارند که هیچکدام از نسل های قبل نداشتند
مفهوم بهنجاری در رشد نوجوانی به فرآیند انطباق روانشناختی اطلاق می‌شود که در طول ره گشایی از موانع و مواجهه با شاخص‌های مشخص این دوره از رشد کسب می‌شود